About us

Palais Liechtenstein GmbH
Fürstengasse 1
1090 Vienna
Tel +43 1 319 57 67-0
Fax +43 1 319 57 67-20
office@palaisliechtenstein.com


Managing Director:

Erich UrbanEvent Management, Marketing & Communications:

Kathrin Siegert, M.A., MAS
Head of Event Management, Marketing, Graphics
Tel +43 1 319 57 67-154
Fax +43 1 319 57 67-20
k.siegert@palaisliechtenstein.com

Mag. Julia Holter
Event Management, Communications & Visitor Service
Tel +43 1 319 57 67-158
Fax +43 1 319 57 67-20
j.holter@palaisliechtenstein.com

Mag. (FH) Mag. Martina Weiss
Event Management, Art History
Tel +43 1 319 57 67-151
Fax +43 1 319 57 67-20
m.weiss@palaisliechtenstein.com 

Gabriela Ogoralek, BA
Event Management
Tel +43 1 319 57 67-156
Fax +43 319 57 67-20
g.ogoralek@palaisliechtenstein.com

Mag. Kathrine Klopf-Weiss (office hours: Monday to Thursday, 9 a.m. - 2 p.m.)
Event Management & Visitor Service
Tel +43 1 319 57 67-153
Fax +43 1 319 57 67-20
k.klopf-weiss@palaisliechtenstein.com


Infrastructure:


Peter Peleska
Josef Schreiner
Norbert Preiß
Mario Dukic


Finance:


Roswitha Stacher
Kerstin Stacher (on maternity leave)